Template Options

Background pattern

fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

SURNAMES

   

SNO SURNANE MULAPURUSHUDU GOTRAM
SNO SURNANE MULAPURUSHUDU GOTRAM
1 MARTHANDAMVARU GOPAKAMUNI IKSHVAKULA
1 MARTHANDAMVARU GOPAKAMUNI IKSHVAKULA
2 CHANDRASEKHARAMVARU GOPAKAMUNI IKSHVAKULA
3 PRADYUNMAMVARU GOPAKAMUNI IKSHVAKULA
4 INDU GOPAKAMUNI IKSHVAKULA
5 DANTHI GOPAKAMUNI IKSHVAKULA
6 ANDAKARIPU GOPAKAMUNI IKSHVAKULA
7 CHANURU GOPAKAMUNI IKSHVAKULA
8 MANORANJANAM GOPAKAMUNI IKSHVAKULA
9 BODDUGANTAVARU GOPAKAMUNI IKSHVAKULA
10 VAHVYALIVARU POWLASTYA MAHAMUNI KOWMDINYA
11 MAKANDAM POWLASTYA MAHAMUNI KOWMDINYA
12 RAJANTI POWLASTYA MAHAMUNI KOWMDINYA
13 BALLIDAPUVARU POWLASTYA MAHAMUNI KOWMDINYA
14 ULUCHALAVARU PARASARA RUSHI KASYAPA
15 DAVAGNI PARASARA RUSHI KASYAPA
16 GUDIKANTI PARASARA RUSHI KASYAPA
17 VANKANAPU PARASARA RUSHI KASYAPA
18 VEERASEKHARAM PARASARA RUSHI KASYAPA
19 KEELAJWALALA PARASARA RUSHI KASYAPA
20 VEDABOBBAVARU PARASARA RUSHI KASYAPA
21 MUMMADIVARU AATREYA RUSHI KOWSHIKA
22 RAVIPAKULA AATREYA RUSHI KOWSHIKA
23 MEESARAGANDAM AATREYA RUSHI KOWSHIKA
24 RANGAMARAYALA AATREYA RUSHI KOWSHIKA
25 KOTHAPALLI AATREYA RUSHI KOWSHIKA
26 JILKARAVARU BHARADWAJA RUSHI SHOUNAKADI
27 JINKALA BHARADWAJA RUSHI SHOUNAKADI
28 ADAVIKUNDA BHARADWAJA RUSHI SHOUNAKADI
29 MALUDI BHARADWAJA RUSHI SHOUNAKADI
30 BOLLIKUNTAVARU BHARADWAJA RUSHI SHOUNAKADI
31 RUDRAKSHAVARU MOUDGALAMUNI BHARADWAJA
32 PANCHAJANYAM MOUDGALAMUNI BHARADWAJA
33 RANABHERI MOUDGALAMUNI BHARADWAJA
34 GURRAM MOUDGALAMUNI BHARADWAJA
35 PANNUPATI MOUDGALAMUNI BHARADWAJA
36 VEERASEKHARAM MOUDGALAMUNI BHARADWAJA
37 BEBBULI MOUDGALAMUNI BHARADWAJA
38 JANASAMMATAM MOUDGALAMUNI BHARADWAJA
39 VIKATAKAVI MOUDGALAMUNI BHARADWAJA
40 GAGGOLUVARU MOUDGALAMUNI BHARADWAJA
41 BANDARUVARU GOPAKAMUNI VASISTA
42 PAKASASANAM GOPAKAMUNI VASISTA
43 KEDALADI GOPAKAMUNI VASISTA
44 KANDE GOPAKAMUNI VASISTA
45 PALLAJADALA GOPAKAMUNI VASISTA
46 JAMUDALLA GOPAKAMUNI VASISTA
47 POLA GOPAKAMUNI VASISTA
48 KONTHAM GOPAKAMUNI VASISTA
49 RAMAGIRI GOPAKAMUNI VASISTA
50 PANDYADESHAM GOPAKAMUNI VASISTA
51 GUNPUVARU GOPAKAMUNI VASISTA
52 KALANDEVARU SANAKA MAHAMUNI AATREYASA
53 KASTURI SANAKA MAHAMUNI AATREYASA
54 NEELIKASELA SANAKA MAHAMUNI AATREYASA
55 ITTA SANAKA MAHAMUNI AATREYASA
56 KANKALAM SANAKA MAHAMUNI AATREYASA
57 CHIRUVELLA SANAKA MAHAMUNI AATREYASA
58 PERUMALLA SANAKA MAHAMUNI AATREYASA
59 GODAVARI SANAKA MAHAMUNI AATREYASA
60 VALUVARI SANAKA MAHAMUNI AATREYASA
61 KOPPALA SANAKA MAHAMUNI AATREYASA
62 PARADARU SANAKA MAHAMUNI AATREYASA
63 NALUGESHIRAYANIVARU SANAKA MAHAMUNI AATREYASA
64 MADHAMVARU SANAKASWAMUNI MANDAVYA
65 BORRA SANAKASWAMUNI MANDAVYA
66 AKKEM SANAKASWAMUNI MANDAVYA
67 PUJA SANAKASWAMUNI MANDAVYA
68 ARAVAVALLI SANAKASWAMUNI MANDAVYA
69 KALAHASTHI SANAKASWAMUNI MANDAVYA
70 DODDAPATI SANAKASWAMUNI MANDAVYA
71 ALAKAPURIVARU KANVAMUNI PARASHARA
72 MOLUGURI KANVAMUNI PARASHARA
73 CHENCHARLA KANVAMUNI PARASHARA
74 JILLUVARU KANVAMUNI PARASHARA
75 YATRABHIMUKHIVARU POUNDRAKAMUNI NARADA
76 CHINTALAPATI POUNDRAKAMUNI NARADA
77 NALAPATI POUNDRAKAMUNI NARADA
78 NELLURI POUNDRAKAMUNI NARADA
79 AYODHYA POUNDRAKAMUNI NARADA
80 PASHUPATHI POUNDRAKAMUNI NARADA
81 PUDURI POUNDRAKAMUNI NARADA
82 GANNYAE POUNDRAKAMUNI NARADA
83 SANGU POUNDRAKAMUNI NARADA
84 RUKUKUNDA POUNDRAKAMUNI NARADA
85 ABBU POUNDRAKAMUNI NARADA
86 DABBU POUNDRAKAMUNI NARADA
87 VEERAJADA POUNDRAKAMUNI NARADA
88 MAKUTAMVARU POUNDRAKAMUNI NARADA
89 KOTTURIVARU SATYAKA MAHARSHI KUNBHASANBHAVA
90 MINIKONDA SATYAKA MAHARSHI KUNBHASANBHAVA
91 DODDAPATI SATYAKA MAHARSHI KUNBHASANBHAVA
92 THUDUMULA SATYAKA MAHARSHI KUNBHASANBHAVA
93 ANUMULA SATYAKA MAHARSHI KUNBHASANBHAVA
94 BALLEMULA SATYAKA MAHARSHI KUNBHASANBHAVA
95 BHYRAVA SATYAKA MAHARSHI KUNBHASANBHAVA
96 YERASAM SATYAKA MAHARSHI KUNBHASANBHAVA
97 CHINTHA SATYAKA MAHARSHI KUNBHASANBHAVA
98 VEERA KURUKSHETRAM SATYAKA MAHARSHI KUNBHASANBHAVA
99 GATTU SATYAKA MAHARSHI KUNBHASANBHAVA
100 MYLARUVARU SATYAKA MAHARSHI KUNBHASANBHAVA
101 KARAVALAMVARU SHANDILYAMUNI VASUDEVA
102 MADHUSUDANAYA SHANDILYAMUNI VASUDEVA
103 MALLELA SHANDILYAMUNI VASUDEVA
104 ROMALA SHANDILYAMUNI VASUDEVA
105 GUDDETI SHANDILYAMUNI VASUDEVA
106 GUNIPU SHANDILYAMUNI VASUDEVA
107 AAMANDAPU SHANDILYAMUNI VASUDEVA
108 VONTIKASHA SHANDILYAMUNI VASUDEVA
109 CHOWDAM SHANDILYAMUNI VASUDEVA
110 VOTTIPATLA SHANDILYAMUNI VASUDEVA
111 KAKINEMMU SHANDILYAMUNI VASUDEVA
112 MANGALAPRADAMVARU SHANDILYAMUNI VASUDEVA
113 CHENCHANIVARU SOMARUSHI SRIVATSA
114 PALUMARI SOMARUSHI SRIVATSA
115 GUDA SOMARUSHI SRIVATSA
116 BELAGANTI SOMARUSHI SRIVATSA
117 PANYAM SOMARUSHI SRIVATSA
118 MADINENI SOMARUSHI SRIVATSA
119 UDDAGIRI SOMARUSHI SRIVATSA
120 GORANTLA SOMARUSHI SRIVATSA
121 PANMASADHUNIVARU SOMARUSHI SRIVATSA
122 PENUGONDAVARU SOMARUSHI SRIVATSA
123 YELIKUNDAVARU SOMESWARA GOUTAMA
124 GOPICHANDANAMU SOMESWARA GOUTAMA
125 JUGURUGUNDELA SOMESWARA GOUTAMA
126 JEEDIKANTE SOMESWARA GOUTAMA
127 KHETHE SOMESWARA GOUTAMA
128 PALATHI SOMESWARA GOUTAMA
129 ORVAKANTI SOMESWARA GOUTAMA
130 THUMMALURIVARU POULASTYAMUNI SHANDILYA
131 THUMUPALLE POULASTYAMUNI SHANDILYA
132 RATHIGOTTU POULASTYAMUNI SHANDILYA
133 RAJU POULASTYAMUNI SHANDILYA
134 SHASTRASHALA POULASTYAMUNI SHANDILYA
135 DAKKANI POULASTYAMUNI SHANDILYA
136 GOVINDUNI POULASTYAMUNI SHANDILYA
137 DHAVALASHANKUNI POULASTYAMUNI SHANDILYA
138 MALURI POULASTYAMUNI SHANDILYA
139 ANNADANAPU POULASTYAMUNI SHANDILYA
140 KANTAKARIPU POULASTYAMUNI SHANDILYA
141 ARDHANGAMUVARU POULASTYAMUNI SHANDILYA
142 NEELIKASHALA POULASTYAMUNI SHANDILYA
143 MULIPUCCHA POULASTYAMUNI SHANDILYA
144 CHARUKONDA POULASTYAMUNI SHANDILYA
145 THUPPALA POULASTYAMUNI SHANDILYA
146 PANUGANTI POULASTYAMUNI SHANDILYA
147 URUGONDA POULASTYAMUNI SHANDILYA
148 KAMAVARAMU POULASTYAMUNI SHANDILYA
149 JIMMULURI POULASTYAMUNI SHANDILYA
150 MARELLA POULASTYAMUNI SHANDILYA
151 DEVAKONDA POULASTYAMUNI SHANDILYA
152 BHETALAMVARU POULASTYAMUNI SHANDILYA
153 KORKONDAVARU SHOUNAKAMAHAMUNI AMBAREESHA
154 THANGELLAPATI SHOUNAKAMAHAMUNI AMBAREESHA
155 HASTINAPURAM SHOUNAKAMAHAMUNI AMBAREESHA
156 NARAYANAGIR SHOUNAKAMAHAMUNI AMBAREESHA
157 KOTTA SHOUNAKAMAHAMUNI AMBAREESHA
158 KAGIDEVARAYANI SHOUNAKAMAHAMUNI AMBAREESHA
159 AAVULAVARU SHOUNAKAMAHAMUNI AMBAREESHA
160 TAPPETLAVARU SHOUNAKAMAHAMUNI AMBAREESHA
161 NALAPATIVARU SHANDLYAMUNI POMAKARUSHI
162 SAMANTHAVARU SHANDLYAMUNI POMAKARUSHI
163 RAVIKUNTHA SHANDLYAMUNI POMAKARUSHI
164 OWKU SHANDLYAMUNI POMAKARUSHI
165 NUTHIKANTI SHANDLYAMUNI POMAKARUSHI
166 NADIMIPATI SHANDLYAMUNI POMAKARUSHI
167 REVANULLAPATI SHANDLYAMUNI POMAKARUSHI
168 MAHIKANTI SHANDLYAMUNI POMAKARUSHI
169 NERALLAPATI SHANDLYAMUNI POMAKARUSHI
170 MAHIKANTI SHANDLYAMUNI POMAKARUSHI
171 SHIRASANAGANDLA SHANDLYAMUNI POMAKARUSHI
172 POTHURAJULAVARU SHANDLYAMUNI POMAKARUSHI
173 VAGARUDAGGUVARU KAPILAMAHAMUNI CHANDRAMOULI
174 NARASAMULA KAPILAMAHAMUNI CHANDRAMOULI
175 IRIVIPATI KAPILAMAHAMUNI CHANDRAMOULI
176 AGASTYAPUVARU KAPILAMAHAMUNI CHANDRAMOULI
177 BHUJAMVARU MOUDGALA MAHAMINI MARKANDEYA
178 RANADYAKSHAM MOUDGALA MAHAMINI MARKANDEYA
179 THILIKOTTURI MOUDGALA MAHAMINI MARKANDEYA
180 KANDIKONDA MOUDGALA MAHAMINI MARKANDEYA
181 MAMILLAPALLI MOUDGALA MAHAMINI MARKANDEYA
182 CHITRAKANTI MOUDGALA MAHAMINI MARKANDEYA
183 GOKAVARAM MOUDGALA MAHAMINI MARKANDEYA
184 CHINTAKUNTA MOUDGALA MAHAMINI MARKANDEYA
185 KORTHIKONDA VEERATAPASI AKRURAPU
186 PEDAKANTI VEERATAPASI AKRURAPU
187 REPALA VEERATAPASI AKRURAPU
188 CHARAGONDA VEERATAPASI AKRURAPU
189 MIRIYALA VEERATAPASI AKRURAPU
190 SOMANATHUNI VEERATAPASI AKRURAPU
191 JUPALLI VEERATAPASI AKRURAPU
192 BITTULA VEERATAPASI AKRURAPU
193 MUDDALAKODDI VEERATAPASI AKRURAPU
194 MEKALA VEERATAPASI AKRURAPU
195 MASANAMU VEERATAPASI AKRURAPU
196 GUDDATI VEERATAPASI AKRURAPU
197 ADDUGALLA KOUSHIKAMUNI GARGEYA
198 GOTTUMUKKULA KOUSHIKAMUNI GARGEYA
199 TRISHULAM KOUSHIKAMUNI GARGEYA
200 BUNADIPURAM KOUSHIKAMUNI GARGEYA
201 GATTU KOUSHIKAMUNI GARGEYA
202 MINCHIKANTIVARU KOUSHIKAMUNI GARGEYA
203 LINGABULUSU KOUSHIKAMUNI GARGEYA
204 PUCCHAKAYALA KOUSHIKAMUNI GARGEYA
205 GURRAMKONDA KOUSHIKAMUNI GARGEYA
206 KORAMALLU YGNAKORKUDU ARJUNATARU
207 KONDIKARU YGNAKORKUDU ARJUNATARU
208 MEDISETTI YGNAKORKUDU ARJUNATARU
209 KORRAKUDI YGNAKORKUDU ARJUNATARU
210 GALI YGNAGALUDU KAPILARUSHI
211 GANNE YGNAGALUDU KAPILARUSHI
212 GADDE YGNAGALUDU KAPILARUSHI
213 GADDAM YGNAGALUDU KAPILARUSHI
214 CHOWDAM YGNACHODUDU SHATABALIRUSHI
215 CHAMANTHI YGNACHODUDU SHATABALIRUSHI
216 CHINAKOTLA YGNACHODUDU SHATABALIRUSHI
217 NALAMARU YGNANALUDU VAMANARUSHI
218 NALASANI YGNANALUDU VAMANARUSHI
219 MAMILLA YGNANALUDU VAMANARUSHI
220 NARE YGNANARUDU VALAKHILYARUSHI
221 NULI YGNANARUDU VALAKHILYARUSHI
222 DOPPANAVARU YGNADANDUDU KUMBHASAMBHAVARUSHI
223 DANDE YGNADANDUDU KUMBHASAMBHAVARUSHI
224 DOLLA YGNADANDUDU KUMBHASAMBHAVARUSHI
225 SATYAM YGNASATANUDU SANAKARUSHI
226 SANA YGNASATANUDU SANAKARUSHI
227 SANDU YGNASATANUDU SANAKARUSHI
228 NEELAM YGNANEELUDU KADAMBAKULA
229 LINGAM YGNANEELUDU KADAMBAKULA
230 KALIKIRI YGNAKALIKUDU KAMALAJA
231 KANDIKUTI YGNAKALIKUDU KAMALAJA
232 ARKEMKUNTLA YGNAKALIKUDU KAMALAJA
233 TEKURI YGNAKALIKUDU KAMALAJA
234 ANNE YGNAKALIKUDU KAMALAJA
235 AAKOKULA YGNAKALIKUDU KAMALAJA
236 DAKKA YGNADAKKENDRUDU HAYAMAMAHARUSHI
237 DEVARAKONDA YGNADAKKENDRUDU HAYAMAMAHARUSHI
238 DEVI YGNADAKKENDRUDU HAYAMAMAHARUSHI
239 BANDHA YGNABANDHANUDU PARASHARARUSHI
240 BOMMISETTI YGNABANDHANUDU PARASHARARUSHI
241 BADDELA YGNABANDHANUDU PARASHARARUSHI
242 BALLI YGNABANDHANUDU PARASHARARUSHI
243 BALAM YGNABANDHANUDU PARASHARARUSHI
244 MADAKAMVARU YGNAMADAKUDU KUMUDAKULA
245 MUPPURIVARU YGNAMADAKUDU KUMUDAKULA
246 KATA YGNAKANTUDU AMBARESHA
247 KANDLAPALLE YGNAKANTUDU AMBARESHA
248 PULI YGNASHARDULUDU SHANDLYA
249 PULICERLA YGNASHARDULUDU SHANDLYA
250 PANTA YGNA PATTENDRUDU AATREYARUSHI
251 PADIGELA YGNA PATTENDRUDU AATREYARUSHI
252 PADIGERU YGNA PATTENDRUDU AATREYARUSHI
253 PABBULETI YGNA PATTENDRUDU AATREYARUSHI
254 PRAVIMALAM YGNA PATTENDRUDU AATREYARUSHI
255 CHINTA YGNACHINTANUDU GARGEYARUSHI
256 CHITTURI YGNACHINTANUDU GARGEYARUSHI
257 CHINNAKOTLA YGNACHINTANUDU GARGEYARUSHI
258 CHINNABATTINI YGNACHINTANUDU GARGEYARUSHI
259 SHEELAM YGNACHINTANUDU GARGEYARUSHI
260 GUJJULA YGNA GUJJARUDU AMLATTIKA
261 GUBBALA YGNA GUJJARUDU AMLATTIKA
262 GUVVALA YGNA GUJJARUDU AMLATTIKA
263 GURIJALA YGNA GUJJARUDU AMLATTIKA
264 NAGARIVARU YGNA NAGARENDRUDU ARKAKULA
265 ANNEM YGNA NAGARENDRUDU ARKAKULA
266 ARISHEM YGNA NAGARENDRUDU ARKAKULA
267 GANGARAPU YGNAGANGENDRUDU VYVASVATHA
268 GATTU YGNAGANGENDRUDU VYVASVATHA
269 GANJIKUNTA YGNAGANGENDRUDU VYVASVATHA
270 MACHABATTINI YGNAMANUDU SANATSUJATARUSHI
271 MADAPU YGNAMANUDU SANATSUJATARUSHI
272 MADDANA YGNAMANUDU SANATSUJATARUSHI
273 MAYAKUNTLA YGNAMANUDU SANATSUJATARUSHI
274 MADDAKAM YGNAMANUDU SANATSUJATARUSHI
275 BUSETTI YGNABANDHUDU KAPALI
276 BONALA YGNABANDHUDU KAPALI
277 THULASI YGNABANDHUDU KAPALI
278 PILLALA YGNAPILLARUDU DHARMAMANI
279 PEDDAKOTLA YGNAPILLARUDU DHARMAMANI
280 PARISHE YGNAPILLARUDU DHARMAMANI
281 REBBA YGNARATHENDRUDU SURANADI
282 RANGAM YGNARATHENDRUDU SURANADI
283 KETHINENIVARU YGNAKETHUDU NADITULA
284 KENGA YGNAKETHUDU NADITULA
285 KETHA YGNAKETHUDU NADITULA
286 KAMASAMUDRAM YGNAKETHUDU NADITULA
287 SAMBU YGNASANKARUDU GAVIVRUSHA
288 SANGINATHAM YGNASANKARUDU GAVIVRUSHA
289 SANKARA YGNASANKARUDU GAVIVRUSHA
290 VATHALA YGNAVATHANUDU DEVAKANCHANA
291 VASANTAM YGNAVATHANUDU DEVAKANCHANA
292 VANKAM YGNAVATHANUDU DEVAKANCHANA
293 VANAM YGNAVATHANUDU DEVAKANCHANA
294 GUNDA YGNAGUHUDU KANVARUSHI
295 GUMMULA YGNAGUHUDU KANVARUSHI
296 GUDDATI YGNAGUHUDU KANVARUSHI
297 BANDA YGNABANDANUDU MARUDRAMANA
298 BANDI YGNABANDANUDU MARUDRAMANA
299 BADIGINCHALA YGNABANDANUDU MARUDRAMANA
300 BHADRAGIRI YGNABANDANUDU MARUDRAMANA
301 CHEPPALI YGNAKORUDU PATALEETARU
302 CHARUGANDLA YGNAKORUDU PATALEETARU
303 SHIKHAVARU YGNASHIKHARENDRUDU SHUKAMANI
304 SIKE YGNASHIKHARENDRUDU SHUKAMANI
305 SHIRUVELLA YGNASHIKHARENDRUDU SHUKAMANI
306 YALLATI YGNASARUDU SHUKAMANI
307 YALLEPU YGNASARUDU SHUKAMANI
308 VEMULA YGNASARUDU SHUKAMANI
309 BARAPU YGNASARUDU SHUKAMANI
310 GURRAM YGNASWAKUDU PIKAKULA
311 ANKEKUNTLA YGNASWAKUDU PIKAKULA
312 YGNAM YGNAYAGNUDU ANGEERASA
313 GORIGEM YGNAGOTHRUDU PULASTYA
314 GORIGE YGNAGOTHRUDU PULASTYA
315 PULLAGURA YGNASHAKHUDU SUGANDHAPAL
316 KOYYAGURA YGNASHAKHUDU SUGANDHAPAL
317 KOPPALA YGNASHAKHUDU SUGANDHAPAL
318 CHIMMANA YGNACHINMAYUDU PITHAMAHA
319 SIDDINADHAM YGNACHINMAYUDU PITHAMAHA
320 CHINUKURI YGNACHINMAYUDU PITHAMAHA
321 PUJARI YGNAPUJUDU PRAVIMALA
322 PUTLURI YGNAPUJUDU PRAVIMALA
323 MARKAPURAM YGNAMARAKUDU GUDAPALA
324 SYDAM YGNASYDHUDU SHASHIKULA
325 ANANTHAM YGNASYDHUDU SHASHIKULA
326 AYIGU YGNASYDHUDU SHASHIKULA
327 EERNALA YGNAVEERUDU SOMAKULA
328 VIPPALA YGNAVEERUDU SOMAKULA
329 YERAJODU YGNAVEERUDU SOMAKULA
330 IPPARLA YGNAVEERUDU SOMAKULA
331 MALLU YGNAMALYUDU VENUTHURLA
332 GOVINDHU YGNAMALYUDU VENUTHURLA
333 MALLAVARAPU YGNAMALYUDU VENUTHURLA
334 BARREDHU YGNABHANDHAVUDU PUROJAPA
335 CHADRAGIRI YGNASOMUDU SAROJAPA
336 THALLAPAKA YGNATHARAKUDU STHANUMANI
337 THAPPETLA YGNATHARAKUDU STHANUMANI
338 THANDRA YGNATHARAKUDU STHANUMANI
339 NUKURI YGNASUKUMARUDU DASANAKULA
340 SANKARAPU YGNASUKUMARUDU DASANAKULA
341 THIPPABATTINI YGNATHIPANUDU PRABHASANA
342 THIRUMALAPURAM YGNATHIPANUDU PRABHASANA
343 KUNDA YGNAKUNBHANUDU SHARIKALA
344 KAMBHAM YGNAKUNBHANUDU SHARIKALA
345 KURUKITI YGNAKUNBHANUDU SHARIKALA
346 MOTHUKURI YGNAMODHUDU POGADAKULA
347 MODEM YGNAMODHUDU POGADAKULA
348 MUSHTURI YGNAMODHUDU POGADAKULA
349 MULAM YGNAMODHUDU POGADAKULA
350 MEDAM YGNAMEDHUDU SHOUNAKA
351 MEKALA YGNAMEDHUDU SHOUNAKA
352 UPPU LAVANUDU MANDAVYA
353 POLISETTI YGNAPOLUDU MANIMANTHA
354 POLA YGNAPOLUDU MANIMANTHA
355 POCHA YGNAPOLUDU MANIMANTHA
356 POLURI YGNAPOLUDU MANIMANTHA
357 SHINCHATA YGNASHEELDU MAHAMANI
358 PUPPURI STHAVAGDU PADMASYA
359 PALLA STHAVAGDU PADMASYA
360 BADIGEM STHAVAGDU PADMASYA
361 BANDANADHAM STHAVAGDU PADMASYA
362 JALLI YGNACHODHYUDU PADMAKULA
363 JALLA YGNACHODHYUDU PADMAKULA
364 JILAKARA YGNACHODHYUDU PADMAKULA
365 ALUGU YGNAKALYUDU BHRUGUKULA
366 KALIMISETTI YGNAKALYUDU BHRUGUKULA
367 KANCHENA YGNAKALYUDU BHRUGUKULA
368 RAMISETTI YGNASUGUNUDU HATHASHISHU
369 SUNKARI YGNASUGUNUDU HATHASHISHU
370 SURABHI YGNASUGUNUDU HATHASHISHU
371 BOBALI YGNABHERUDU VAMANESWARA
372 BOLLU YGNABHERUDU VAMANESWARA
373 BAVAJI YGNABHERUDU VAMANESWARA
374 KASETTI YGNAKARUDU VAMANESWARA
375 KANDA YGNAKARUDU VAMANESWARA
376 KACHERLS YGNAKARUDU VAMANESWARA
377 KALURI YGNAKAMUDU AARYANTHARUSHI
378 KATA YGNAKAMUDU AARYANTHARUSHI
379 KAVA YGNAKAMUDU AARYANTHARUSHI
380 KALAA YGNAKAMUDU AARYANTHARUSHI
381 NEELURI YGNANEELUDU BHUVANESWARI
382 DASI YGNAPARUDU MAHANIDHI
383 PAMISETTI YGNAPARUDU MAHANIDHI
384 DASARI YGNAPARUDU MAHANIDHI
385 UDUGANDLA YGNAPARUDU MAHANIDHI
386 YELURI DHRUVUDU NABHOMANI
387 UDUMULA DHRUVUDU NABHOMANI
388 UKKISHILA DHRUVUDU NABHOMANI
389 MANCHALA YGNAKELUDU SHANIKULA
390 KARNA YGNAKELUDU SHANIKULA
391 KURICHETI YGNAKELUDU SHANIKULA
392 KANCHERLA YGNAKALITHUDU HARSHARUSHI
393 KALLURI YGNAKALITHUDU HARSHARUSHI
394 VELPULA KOUNDINYA
395 VELIGANDLA KOUNDINYA
396 MOTTA KOUNDINYA
397 ALISETTI KOUNDINYA
398 THAMMISETTI KOUNDINYA
399 SHEELA KOUNDINYA
400 RUPA KOUNDINYA
401 DIDDI KOUNDINYA
402 JOLLU KOUNDINYA
403 KOWTHAPAM KOUNDINYA
404 MUDIGALLU KOUNDINYA
405 KASHINA KOUNDINYA
406 THONDURI KOUNDINYA
407 TULAMANDI KOUNDINYA
408 KAMA KOUNDINYA
409 NATTA KOUNDINYA
# కన్యాదాత వధువు వరుడు
1 నైఋతి కర్చుర యజ్ఞదండుఁడు
2 వరుణుఁడు యాదసాంపతి యజ్ఞకోరకుఁడు
3 అశ్వనీదేవతలు వైధాత్రి యజ్ఞపూజుఁడు
4 పర్వతరాజు హేమాద్రి యజ్ఞయోదుఁడు
5 మణిభద్రుడు గుహ్యక యజ్ఞప్లవగుఁడు
# గోత్రము ఇండ్లసంఖ్య నాయకులు
1 శ్రీ వత్సగోత్రము 100 పెద్దిభట్టు
2 వసిష్ఠగోత్రము 60 మాధవశర్మ
3 కౌశికగోత్రము 60 విష్ణువర్ధనుడు
4 ఆత్రేయ గోత్రము 60 మహాదేవశర్మ
5 హరితసగోత్రము 40 కమలనాభసూరి
6 భరద్వాజ గోత్రము 40 శ్రీధరభట్టు
7 గౌతమగోత్రము 20 విశ్వనాధశర్మ
8 భార్గవ గోత్రము 20 సురేంద్రశర్మ
9 మౌద్గల్యగోత్రము 20 నృసింహకవి
10 వీతహవ్యగోత్రము 20 గరాధరార్యుడు
11 కుత్ససగోత్రము 20 జనార్ధనభట్టు
12 కాశ్యపగోత్రము 20 నాగాధ్వర్య పండితుడు
13 ఆగస్త్యగోత్రము 20 నారాయణశర్మ
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

SRI PUSHPANDAJA MAHARSHI ASHRAM
THAPASIHALLI
ANTHARAHALLI POST
DODDABALLAPUR-561203
Contact No: +91 8618502157,
080-29500635.

Gurupeetha trust Donation

Sri Pushpandaja Maharshi Gurupeetha trust
A/C No-918010082900460.
IFSC Code- UTIB0001204
Branch Name-AXIS BANK LTD
DOD BALLAPUR- 561203

Donation

Sri Chowdeswaridevi Thogata Veerakshatriya
A/C No-38870444368.
IFSC Code- SBIN0020948
Branch Name- RTC kadapa